Čištění komínů

 Čištění komínů je mechanické odstranění produktu spalování (pevné částice spalin), které se vlivem provozu spotřebiče uchytily na vnitřní straně spalinové cesty a případné odstranění kondenzátů z kondenzátní jímky.

 Spalinová cesta představuje systém, který zajišťuje bezpečný odvod spalin do volného ovzduší, a to od spalinového hrdla spotřebiče, až po ústí komínu.

 Pravidelné čištění zamezuje snížení účinnosti spalinové cesty. Čištění provádíme kvalitním a šetrným způsobem za pomoci nářadí z materiálů nepoškozujících vnitřní vložky a tím jejich snižování životnosti.

 

 Lhůty pro čištění, případně kontrolu stavu komínů určuje vyhláška NV 91/2010 o podmíknách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Lhůty čištění komínů

25.07.2013 23:04

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 91/2010 Sb.  Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku.     Výkon připojeného spotřebiče...

Kontakt

Kominictví Roman Kadleček - Jablonec nad Nisou

kominictvikadlecek@seznam.cz

Máchova 37
Jablonec nad Nisou
466 01

+420 602 811 816

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode