Měření spalin

 Provádíme měření účinnosti spalovacích zdrojů, měření emisí vypouštěných látek a následné posouzení celé spalinové cesty.

 Měření zdrojů znečišťování v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb.


 Na základě vydaného zákonu č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší je povinností právnických a fyzických osob omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek. Účinnost zákona nabyla dne 1.6.2002 a pozbyla platnosti dne 1.9.2012. 

 

Zákon 86/2002 Sb. byl nahrazen zákonem č. 201/2012 Sbírky o ochraně ovzduší, ze dne 2.května 2012, s účinností od 1.9.2012
 

 

Kontakt

Kominictví Roman Kadleček - Jablonec nad Nisou

kominictvikadlecek@seznam.cz

Máchova 37
Jablonec nad Nisou
466 01

+420 602 811 816

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode